close
icon left icon right
Nạp thẻ

[Hướng Dẫn]Tính Năng Trồng Bát Nhã - Hạt Giống

[Hướng Dẫn]Tính Năng Trồng Bát Nhã,Hạt Giống

► Tính Năng : Trồng Cây Bát Nhã Lớn, Bát Nhã Nhỏ, Hạt Giống

♦ THỜI GIAN: Vĩnh viễn

 • Hướng Dẫn Sử Dụng:

  ★★★★Bát Nhã Nhỏ★★★★

  Hình Ảnh

  ★Điều Kiện★

 • Cấp 73 trở lên
 • Đã Gia nhập môn phái
 • Giới Hạn 16 cây 1 ngày

 • ★►Hướng Dẫn sử dụng và giới hạn★

 • Giới Hạn 16 cây 1 ngày
 • Sử dụng tại bản đồ " Biện Kinh "

 • ★Phần thưởng thu hoạch★

 • 210.000 kinh nghiệm
 • 325.000 kinh nghiệm
 • Bát Nhã Lớn
 • Thiên Thạch
 • Mảnh Thiện Thạch
 • Huân Chương Anh Hùng
 • Huân Chương Dũng Sĩ
 • Chiến Tích
 • Tàng Kiếm Lệnh
 • Bát Nhã Chứng Thư
 • Thu hoạch ngẫu nhiên nhận 10 điểm sư môn

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  ★★★★Bát Nhã Lớn★★★★

  Hình Ảnh

  ★Điều Kiện★

 • Cấp 75 trở lên
 • Đã Gia nhập môn phái

 • ★►Hướng Dẫn sử dụng và giới hạn★

 • Giới Hạn 5 cây 1 ngày
 • Sử dụng tại bản đồ " Mộ Tuyết Sơn Trang "

 • ★Phần thưởng thu hoạch★

 • 2.000.000 kinh nghiệm
 • 2 Cửu Chuyển Hồi Hoàn Đơn
 • 3 Thiên Thạch
 • 2 Mảnh Thiện Thạch
 • 1 Chiêm Y Phổ
 • 1 Tử Hà Mật Tịch
 • 2 Chiến Tích
 • ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  ★★★★Hạt Giống★★★★

  Hình Ảnh

  ★Điều Kiện★

 • Cấp 73 trở lên
 • Đã Gia nhập môn phái
 • Thời gian trồng : 00h -> 12h,17h-> 23h59

 • ★Hướng Dẫn sử dụng và giới hạn★

 • Giới Hạn 24 cây 1 ngày
 • Sử dụng tại bản đồ " Biện Kinh "

 • ★Phần thưởng thu hoạch★

  =>Có 5 Loại Cây
  ►Cây Héo Úa
 • 400.000 kinh nghiệm, 3 danh vọng, 3 sư môn

 • ►Cây Bất Tử
 • 600.000 kinh nghiệm, 3 danh vọng, 3 sư môn

 • ►Cây Bạch Ngân
 • 100.000 kinh nghiệm,200.000 kinh nghiệm,300.000 kinh nghiệm, 3 danh vọng, 3 sư môn

 • ►Cây Hoàng Kim
 • 1.000.000 kinh nghiệm,1.500.000 kinh nghiệm,2.000.000 kinh nghiệm, 18 danh vọng, 9 sư môn
  • ►► Phần thưởng random
  • Tiêu Kiếp Tán
  • Thần Hành Bí Phổ
  • Tu Chân Yếu Quyết
  • Hồng Bao 88 Vàng
  • Tàng Kiếm Lệnh
  ►Cây Bạch Kim
 • 3.000.000 kinh nghiệm,3.500.000 kinh nghiệm,4.000.000 kinh nghiệm, 36 danh vọng, 18 sư môn
  • ►► Phần thưởng random
  • Xích Thố
  • Trảo Hoàng Phi Điện
  • Phiêu Vũ
  • Bàn Long Bích
  • Vô Ngấn Thủy
  • Sổ Tay Sống
  • Nhân Sâm Vạn Năm
  • Bảo Rương Đặc Biệt
  • Ngũ Hành Mật Tịch
  • Tàng Kiếm Lệnh
  • Hồng Bao 88 vàng
  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  ★★★★Cây Tứ Linh★★★★

  Hình Ảnh
  Đang cập nhật

Võ Lâm 2 FC

Game